Category: Alternative

2 thoughts on “ Ingeborg Nyberg - Varför Skola Mänskor Strida / Sommarens Sista Ros (Shellac) ”

  1. Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag. Det är i dagarna dags för skolstart. Drygt 3 elever börjar sista.
  2. Dec 08,  · Hur skulle det vara om vi ifrågasatte skola som intuition, struktur och hierarki överhuvudtaget? Skolan är kvar i den organisationsform den fick under industrialismen. Standardiserade ämnen, prov, lärarutbildningar, strukturer, processer, en stark hierarki och en likriktad löpandebandprincip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme Design & Developed By Themeseye